Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4926
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHuỳnh, Thị Thanh Trúc-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Hoài Phong-
dc.date.accessioned2018-11-15T01:52:32Z-
dc.date.available2018-11-15T01:52:32Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-1477-
dc.identifier.urihttp://localhost:8080//jspui/handle/123456789/4926-
dc.description.abstractNgày nay, vật liệu tự nhiên đã được thử nghiệm nhiều trong xử lý nước, trong số đó hạt cây chùm ngây (Moringa oleitera) là một chất keo tụ được ứng dụng xử lý nước mang lại hiệu quả cao. Nghiên cứu được thực hiện kết hợp hạt chùm ngây (dãy khối lượng 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14g), muối (dãy khối lượng 0,8g1,6g; 2,4g; 3,2g; 4g) và phèn (2,4g; 4,8g) trong xử lý nước thải lò bún và kết quả ghi nhận được khi sử dụng 2g hạt chùm ngây với 0,8g muối và 2,4g phèn trong thời gian lắng 1h thì đạt hiệu suất xử lý TSS 85% và COD 77,56% cao nhất. Việc áp dụng sản phẩm tự nhiên có sẵn này vào xử lý nước là giải pháp bền vững và tin ràng trong tương lai chùm ngây sẽ trở thành một giải pháp thay thế chất keo tụ hóa học.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 08 .- Tr.16-19-
dc.subjectXử lý nước thảivi_VN
dc.subjectLàng nghề làm búnvi_VN
dc.subjectChất keo tụvi_VN
dc.subjectChùm ngâyvi_VN
dc.titleXử lý nước thải làng nghề làm bún bằng chất keo tụ từ hạt chùm ngâyvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.77 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.