Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4932
Title: Tư tưởng về tiền tệ ở Trung Hoa cổ đại qua nghiên cứu của Tư Mã Thiên
Authors: Nguyễn, Thị Giang
Keywords: Tiền tệ
Trung hoa cổ đại
Tư Mã Thiên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 04 .- Tr.79-82
Abstract: Qua tổng kết của Tư Mã Thiên, có thể thấy được tư tưởng về tiền tệ ở Trung Hoa cổ đại các giải pháp mà nhà Hán áp dụng để khắc phục lạm phát chính là sử dụng chính sách tài khóa thắt chặt và chính sách tiền tệ theo ngôn ngữ kinh tế hiện đại.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/4932
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_218.59 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.206.238.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.