Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4938
Title: Phát triển thị trường khoa học công nghệ giúp tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Thành phố Hà Nội
Authors: Hoàng, Văn Hoan
Hoàng, Đình Minh
Keywords: Khoa học và công nghệ
Hiệp định thương mại tự do
Thuế
Thị trường
Năng lực cạnh tranh
Doanh nghiệp
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 516 .- Tr.30-32
Abstract: Khi Việt Nam thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, các hàng rào thuế quan bảo hộ sẽ từng bước bị loại bỏ. Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ phải cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước và quốc tế bằng năng lực của mình, các hình thức bảo hộ bằng thuế quan và hạn ngạch sẽ vi phạm các quy định trong các FTA. Vì thế, các quốc gia đều nhận thấy vai trò của khoa học và công nghệ là chia khóa để tạo ra năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong thế kỷ XXI. Bài viết sẽ phân tích thực trạng phát triển và tác động của thị trường khoa học và công nghệ tại thành phố Hà Nội đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hiện nay, từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho việc thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp tại Hà Nội khi tiến hành thực thi các FTA.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/4938
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_250.2 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.