Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49467
Nhan đề: Hiểu đúng về nhịp tim nhanh – chậm
Tác giả: Bùi, Minh Trạng
Từ khoá: Quả tim
Nhịp tim nhanh – chậm
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 647 .- Tr.24-25
Tóm tắt: Có một tình trạng diễn ra trong cơ thể liên quan đến quả tim mà chúng ta sẽ rất ngạc nhiên, đó là tim hoạt động không mệt mỏi với gần 100.000 lần đập (co bóp) trong một ngày, như vậy mỗi năm tim đập 37 triệu lần và nói chung một đời người trung bình có đến 3 tỉ lần tim đập. Đúng là một bộ phận hoạt động bền bỉ và hiệu quả. Bình thường tim co bóp đều đặn (tiếng tim nghe được với khoảng cách thời gian đều nhau) nhưng đôi khi tim của chúng ta đập nhanh đột ngột mà không có lý do gì. Có thể tim đập nhanh một cách “cuồng động”, điều đó có bình thường không? Nếu chúng ta không biết rõ về nhịp tim thì có thể nghĩ sai về những điều bình thường của cơ thể. Trong dân gian hay có một số quan điểm gán cho các rồi loạn nhịp với các tình trạng nào đó nhưng không đúng khoa học.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/49467
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.32 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.