Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/497
Title: Truy xuất nguồn gốc sản phẩm: yêu cầu tất yếu
Authors: Lê, Xuân Trường
Phạm, Thị Phương Thảo
Đỗ, Thị Tuyết
Bùi, Ngọc Bích
Vũ, Hoàng Dương
Phan, Hồng Nga
Keywords: Nguồn gốc sản phẩm
Truy xuất nguồn gốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 2 .- Tr.46-48
Abstract: Trước những vấn nạn như hàng giả, hàng nhái, sản phẩm chứa chất cấm, độc hại gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người tiêu dùng... vấn đề truy xuất nguồn gốc (TXNG) đang thực sự trở nên cấp bách và nhận được sự quan tâm của toàn xã hội...
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/497
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_10.82 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.82.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.