Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/504
Nhan đề: Phát hiện sóng hấp dẫn: Một thành tựu thiên văn năm 2017
Tác giả: Nguyễn, Quang Riệu
Từ khoá: Sóng hấp dẫn
Thiên văn
Năm 2017
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 1 .- Tr.63-65
Tóm tắt: Vũ trụ là một “phòng thí nghiệm” khổng lồ với những hiện tượng thiên nhiên diệu kỳ, thách thức các nhà vật lý thiên văn phát hiện, giải mã. Mỗi năm, các nhà khoa học trên toàn thế giới lại mang đến cho nhân loại những thành tựu thiên văn mới, có ý nghĩa vô cùng to lớn. Một trong những phát hiện lớn của năm 2017 chính là việc phát hiện sóng hấp dẫn phát ra từ sự kiện sáp nhập cặp lỗ đen. Kết quả này đã mang lại Giải Nobel Vật lý năm 2017 cho ba nhà khoa học người Mỹ - những người tiên phong trong công trình phát hiện sóng hấp dẫn.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/504
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_2.17 MBAdobe PDFXem
Your IP: 107.21.85.250


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.