Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50908
Title: Tiến thoái lưỡng nan trong tam giác quan hệ Mỹ – Trung Quốc – Đài Loan
Authors: Chu, Công Huy
Keywords: Đài Loan
Mối quan hệ ba bên
Mỹ
Thế tiến thoái lưỡng nan
Trung Quốc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 02 .-Tr.56-66
Abstract: Sự phát triển phức tạp và tương lai khó đoán định trong mối quan hệ Mỹ – Trung Quốc – Đài Loan luôn là vấn đề “nhạy cảm” và gây tranh cãi đối với các nhà hoạch định chính sách cũng như giới truyền thông, học giả quốc tế. Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung làm rõ ba nội dung: (i) Những hiệp định ràng buộc giữa các cặp quan hệ đến nay; (ii) Hiện trạng mối quan hệ Mỹ – Trung – Đài Loan; (iii) Thế tiến thoái lưỡng nan trong tam giác quan hệ Mỹ – Trung Quốc – Đài Loan.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/50908
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.55 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.