Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/512
Title: Quảng Ninh: Lấy doanh nghiệp làm hạt nhân trong ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp KH&CN
Authors: GT
Keywords: Doanh nghiệp
Hạt nhân
Ươm tạo công nghệ
Khoa học và công nghệ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 1 .- Tr.36-38
Abstract: Xác định được vai trò quan trọng của ươm tạo công nghệ và sự phát triển tất yếu của các doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN), tỉnh Quảng Ninh đã có những động thái tích cực và quyết liệt nhằm đẩy mạnh các hoạt động này kể từ năm 2017. Đây sẽ là những trung tâm ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp KH&CN đầu tiên của Quảng Ninh hoạt động theo mô hình tổ chức KH&CN ngoài công lập, do doanh nghiệp vận hành và quản lý theo cơ chế tự chủ, hứa hẹn nhiều sự đổi mới công nghệ và xã hội hóa KH&CN trong những năm tới.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/512
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.43 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.218.187


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.