Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52083
Nhan đề: Thử nghiệm cảnh báo dông cho khu vực Việt Nam bằng phương pháp kết hợp sản phẩm ra đa thời tiết và dữ liệu sét
Tác giả: Phùng, Kiến Quốc
Trần, Tùng Lâm
Đỗ, Thị Ánh Huyền
Từ khoá: Dông
Ra đa thời tiết
Cảnh báo
Định vị sét
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 723 .- Tr.88-96
Tóm tắt: Dông là nguyên nhân dẫn đến sự hình thành và phát triển nhiều hiện tượng thời tiết nguy hiểm và có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản và tính mạng con người. Nghiên cứu này trình bày phương pháp cảnh báo dông dựa trên dữ liệu ra da thời tiết kết hợp với dữ liệu của các trạm định vị sét tại Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52083
ISSN: 2525-2208
Bộ sưu tập: Khí tượng Thủy văn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.