Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52222
Nhan đề: Vai trò giám sát của thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước đối với việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức
Tác giả: Tạ, Thu Thủy
Từ khoá: Vai trò giám sát của thủ trưởng
Với việc thực thi công vụ
Cán bộ
Công chức
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh tra;Số 03 .- Tr.24-27
Tóm tắt: Công vụ là một loại hoạt động nhân danh quyền lực Nhà nước. Nói đến công vụ là nói đến trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ nhằm mục tiêu phục vụ người dân và xã hội. Trách nhiệm công vụ là việc cán bộ, công chức tự ý thức về quyền và nhiệm vụ được phân công cũng như bổn phận phải thực hiện các quyền và nhiệm vụ đó.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52222
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.