Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52432
Title: Phát triển khu kinh tế phía Nam thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Việt Dũng
Keywords: Khu kinh tế
Điều kiện
Khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh
Đặc khu Hành chính - Kinh tế
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Thông tin Khoa học Xã hội;Số 02 .- Tr.48-54
Abstract: Bài viết tập trung phân tích thực trạng của khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh ở khía cạnh các tiêu chí để phát triển thành khu kinh tế. Tác giả dựa vào các tiêu chí trong Đề án “Xác định địa phương có điều kiện xây dựng Đề án tổng thể về Đặc khu hành chính - Kinh tế tại Việt Nam” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra tham vấn năm 2013 để làm cơ sử khảo sát', từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển khu kinh tế phía Nam thành phố Hồ Chí Minh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52432
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.85 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.