Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52606
Nhan đề: Thực trạng lao động di cư đến địa bàn tỉnh Trà Vinh: Trường hợp công nhân và lao động tự do
Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Phúc
Từ khoá: Thực trạng lao động
Di cư
Trà Vinh
Công nhân
Lao động tự do
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 586 .- Tr.43-44,42
Tóm tắt: Bài viết nhằm giải quyết các mục tiêu: (1) Thực trạng tiếp cận dịch vụ công của lao động là công nhân và lao động tự do; (2) Khuyến nghị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người di cư đến trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, bên cạnh những khó khăn của vấn đề di cư đến ở tỉnh Trà Vinh, còn có nhiều mặt tích cực rất cần được phát huy. Nếu có những chủ trương, chính sách hợp lý sẽ làm giảm sự di cư đến tự phát và phát huy tính hiệu quả của vấn đề di cư đến.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52606
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
962.66 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.