Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52843
Title: Bản chất của tôn giáo
Authors: Nguyễn, Quốc Anh
Keywords: Con người
Đời sống
Tôn giáo.
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Khoa học xã hội Việt Nam;Số 10 .- Tr.97-108
Abstract: Tôn giáo là một trong những hình thái ý thức xã hội có vai trò nhất định đối với đời sống xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình tồn tại, phát triển, tôn giáo đã biến cái chết đích thực, chân chính thành cái chết vô nghĩa; hợp lý hóa cái chết vô nghĩa thành cái chết có ý nghĩa, đó là cái chết của người này để người kia được sống. Cái chết có ý nghĩa là sống có ý nghĩa. Mọi cái chết không mang lại được lợi lộc cho tôn giáo được sống đều trở thành cái chết phi lý, vô nghĩa. Cái chết nào mang lại sự sống cho tồn giáo đều là cái chết có ý nghĩa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/52843
ISSN: 1013 - 4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.17 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.