Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53224
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Việt Thanh-
dc.contributor.authorVi, Quốc Huấn-
dc.contributor.authorNguyễn, Phước Vĩnh Kỷ-
dc.date.accessioned2021-05-20T02:11:31Z-
dc.date.available2021-05-20T02:11:31Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-7675-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53224-
dc.description.abstractNghiên cứu đã xác định được 10 test phù hợp, có giá trị sử dụng cao để đưa vào kiểm tra thành tích thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nam sinh viên chuyên ngành giáo dục thể chất khi học môn cầu lông tại Trường Đại học Đồng Tháp. Qua đó, nghiên cứu đã xây dựng được thang điểm C, tiêu chuẩn phân loại, cũng như ứng dụng tiêu chuẩn đánh giá thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nam sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất khi học môn cầu lông tại Trường Đại học Đồng Tháp.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 02 .- Tr.24-32-
dc.subjectTiêu chuẩnvi_VN
dc.subjectThể lực chuyên mônvi_VN
dc.subjectKỹ thuật cơ bảnvi_VN
dc.subjectCầu lôngvi_VN
dc.subjectTrường Đại học Đồng Thápvi_VN
dc.titleXây dựng tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực chuyên môn và kỹ thuật cơ bản của nam sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất khi học môn Cầu lông tại Trường Đại học Đồng Thápvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.92 MBAdobe PDF
Your IP: 54.211.101.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.