Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5343
Title: Maciej Skórczewski đọc hoàng đế
Authors: Nguyễn, Chí Thuật
Keywords: Maciej Skórczewski
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 28 .- Tr.154-157
Abstract: Etiopia, thập niên bảy mươi. Đêm yên tĩnh, có thể cảm nhận trong không trung sự căng thẳng và hãi hùng. Đâu đó ở một nơi cách xa thủ đô Addis Abeba, tại một ngôi nhà điêu tàn nhưng hoàn toàn tĩnh lặng, trong điều kiện như đang hoạt động bí mật, một cuộc phỏng vấn được bắt đầu, đúng hơn là một câu chuyện dài dưới dạng độc thoại của các nhân chứng.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5343
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_300.45 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.