Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5357
Title: Xây dựng bộ chỉ số đánh giá tăng trưởng xanh cho doanh nghiệp sản xuất xi măng Việt Nam
Authors: Nguyễn, Ngọc Thía
Lê, Anh Tuấn
Đặng, Vũ Tùng
Keywords: Tăng trưởng xanh
Chỉ số tăng trưởng xanh
Xi măng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 516 .- Tr.82-83,53
Abstract: Bộ chỉ số đánh giá tăng trưởng xanh có vai trò quan trọng trong việc đánh giá, giám sát tăng trưởng xanh. Bài báo xây dựng bộ chỉ số đánh giá tăng trưởng xanh cho các doanh nghiệp xi măng ở Việt Nam dựa trên phương pháp luận xây dựng bộ chỉ số đánh giá tăng trưởng xanh cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp (Thia & Tung, 2017). Bộ chỉ số tăng trưởng xanh đề xuất giúp doanh nghiệp, cơ quan quản lý có thể đánh giá và giám sát tăng trưởng xanh và từ đó đề xuất giải pháp giúp doanh nghiệp sản xuất có hiệu quả hơn; giảm thiểu tác động đến môi trường; nâng cao sự hài lòng của người lao động và khách hàng; và cải thiện hình ảnh của doanh nghiệp.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5357
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_231.34 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.