Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5362
Title: Trao đổi về bệnh tật, thuốc men đối với trẻ em
Keywords: Bệnh tật
Thuốc
Trẻ em
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 597 .- Tr.04
Abstract: Ngoài những loại thuốc có thể dùng chung với người lớn, một số loại được sản xuất riêng cho trẻ em. Phần lớn thuốc dùng cho bệnh nhi là thuốc nước (dưới dạng thuốc ngọt) dễ cho trẻ em uống. Nhưng cũng cần lưu ý, các mặt hàng thuốc là thuốc chữa bệnh dành cho trẻ bị bệnh, đối với các em khỏe mạnh, nhìn vào thuốc, các em thấy viên xanh, đỏ, tưởng là đồ chơi hay kẹo nên có xu hướng ngậm chơi, nhai nuốt và tai nạn ập đến ngay. Cho nên bằng mọi cách, không bao giờ để trẻ em tự mình tiếp xúc với thuốc.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5362
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_869.27 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 52.3.228.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.