Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5362
Nhan đề: Trao đổi về bệnh tật, thuốc men đối với trẻ em
Từ khoá: Bệnh tật
Thuốc
Trẻ em
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 597 .- Tr.04
Tóm tắt: Ngoài những loại thuốc có thể dùng chung với người lớn, một số loại được sản xuất riêng cho trẻ em. Phần lớn thuốc dùng cho bệnh nhi là thuốc nước (dưới dạng thuốc ngọt) dễ cho trẻ em uống. Nhưng cũng cần lưu ý, các mặt hàng thuốc là thuốc chữa bệnh dành cho trẻ bị bệnh, đối với các em khỏe mạnh, nhìn vào thuốc, các em thấy viên xanh, đỏ, tưởng là đồ chơi hay kẹo nên có xu hướng ngậm chơi, nhai nuốt và tai nạn ập đến ngay. Cho nên bằng mọi cách, không bao giờ để trẻ em tự mình tiếp xúc với thuốc.
Định danh: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5362
ISSN: 1859-1922
Bộ sưu tập: Thuốc và Sức khỏe

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_869.27 kBAdobe PDFXem
Your IP: 52.3.228.47


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.