Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5363
Title: Sử dụng thuốc có trách nhiệm
Authors: Xuân Hùng
Keywords: Thuốc
Trách nhiệm
Sử dụng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 597 .- Tr.05
Abstract: Bộ Y tế Việt Nam từ trước đến nay đã có nhiều chỉ đạo về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. Hội nghị Bộ trưởng Y tế ở Amasterdam nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Liên đoàn Dược Quốc tế (FIP), một lần nữa nhấn mạnh lợi ích của việc sử dụng thuốc có trách nhiệm và kêu gọi các nước hiểu rõ vấn đề này để triển khai các công việc liên quan, nhằm mang lại lợi ích chăm sóc sức khỏe nhân dân.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5363
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_825.91 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.