Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53670
Nhan đề: Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thái Nguyên
Tác giả: Triệu, Văn Huấn
Trần, Thị Phương Thảo
Từ khoá: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Tỉnh Thái Nguyên
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 11 .- Tr.85-87
Tóm tắt: Cuối năm 1987, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được Quốc hội thông qua, nhưng phải đến năm 1993, tỉnh Thái Nguyên mới thu hút được dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đầu tiên. Từ đó đến nay, tình hình thu hút vốn FDI vào Tỉnh luôn được cải thiện, đưa Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh thu hút được nhiều FDI nhất cả nước. Bài viết đánh giá thực trạng thu hút FDI vào tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 1993-2018, trên cơ sở đó đưa ra một số hàm ý chính sách trong việc thu hút FDI thời gian tới.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53670
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.15 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.