Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53680
Nhan đề: Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Tác giả: Thanh Hà
Từ khoá: Bắc Ninh phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Năm 2020
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 11 .- Tr.70-71
Tóm tắt: Năm 2019, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tính Bắc Ninh đã chung sức, đồng lòng vượt qua không ít khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, sự nghiệp văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thể thao phát triển toàn diện; an sinh phúc lợi xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Bắc Ninh tiếp tục giữ vững vị thế là một tỉnh có nhiều chí tiêu kinh tế - xã hội nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước. Kết quả này sẽ tạo đà để Bắc Ninh tiếp tục phát triển trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53680
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
871.8 kBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.