Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53686
Title: Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở một số nước và đề xuất cho các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Authors: Phạm, Chu Thùy Dương
Keywords: Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ một số nước
Đề xuất cho các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 11 .- Tr.63-65
Abstract: Thông qua phân tích kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các ngân hàng thương mại tại Singapore, Thái Lan và Nhật Bản, tác giả đề xuất một số giải pháp cho các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53686
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.