Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53686
Nhan đề: Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ ở một số nước và đề xuất cho các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Tác giả: Phạm, Chu Thùy Dương
Từ khoá: Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ một số nước
Đề xuất cho các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 11 .- Tr.63-65
Tóm tắt: Thông qua phân tích kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các ngân hàng thương mại tại Singapore, Thái Lan và Nhật Bản, tác giả đề xuất một số giải pháp cho các ngân hàng thương mại tại Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53686
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.