Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53721
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBùi, Quang Hùng-
dc.contributor.authorMai, Thị Hoàng Minh-
dc.date.accessioned2021-05-27T02:22:13Z-
dc.date.available2021-05-27T02:22:13Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-1914-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53721-
dc.description.abstractTrên cơ sở phân tích tổng hợp các công trình nghiên cứu trong nước và nước ngoài, bài viết nhằm khái quát hóa một ảnh hưởng của Cách mạng Công nghiệp 4.0 đối với công tác kế toán quản trị tại các tổ chức thuộc khu vực công Việt Nam. Từ đó, tác giả kiến nghị một số giải pháp cho việc triển khai công tác kế toán quản trị tại khu vực công của Việt Nam một cách hiệu quả trong kỷ nguyên Cách mạng 4.0.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 03 .- Tr.6-8,30-
dc.subjectKế toán quản trịvi_VN
dc.subjectKhu vực côngvi_VN
dc.subjectCách mạng 4.0vi_VN
dc.titleKế toán quản trị khu vực công Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng 4.0vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.