Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/537
Nhan đề: Một số cách tiếp cận bài toán cực trị trong không gian
Tác giả: Nguyễn, Văn Quang
Lê, Đại Nghiệp
Từ khoá: Không gian Euclide 3 chiều
Bất đẳng thức véc tơ
Ứng dụng của đạo hàm
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học và Kinh tế phát triển;Số 01 .- Tr.73-78
Tóm tắt: Trong bài báo này trình bày cách tìm đường đi ngắn nhất từ điểm A đến điểm B trong không gian 3 chiều hướng tiếp cận: Cách thứ 1: Quy đổi từ bài toán trong không gian về bài toán trong mặt phẳng; Cách thứ 2: Sử dụng bất đẳng thức véc tơ; Cách thứ 3: Sử dụng ứng dụng của đạo hàm.
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/537
ISSN: 2588-1272
Bộ sưu tập: Khoa học & Kinh tế Phát triển

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_365.26 kBAdobe PDFXem
Your IP: 54.211.101.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.