Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5383
Title: Tăng cường đoàn kết quân dân - giải pháp góp phần phòng, chống âm mưu "phi chính trị hóa" quân đội trong giai đoạn hiện nay
Authors: Cao, Trung Hà
Keywords: Đoàn kết quân - dân
Phi chính trị hóa
Âm mưu "diễn biến hòa bình
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 3 .- Tr.43-49
Abstract: “Phi chính trị hóa” quân đội là một âm mưu, thủ đoạn nham hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, với mục đích tách Quân đội nhân dân Việt Nam khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, tập trung phá hoại mối quan hệ máu thịt giữa quân đội và nhân dân ta. Trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, trước sự cấp thiết trong việc chống lại âm mưu của các thế lực thù địch, đặc biệt là âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội thì việc tăng cường đoàn kết giữa quân đội với nhân dân giữ vị trí vô cùng quan trọng, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
URI: http://localhost:8080//jspui/handle/123456789/5383
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_457.28 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.