Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53914
Nhan đề: Căn tính Afghanistan và những đối thoại văn hóa trong tác phẩm Khaled Hosseini
Tác giả: Thái, Phan Vàng Anh
Từ khoá: Căn tính Afghanistan và những đối thoại văn hóa
Trong tác phẩm Khaled Hosseini
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 938 .- Tr.106-110
Tóm tắt: Bài Việt: Căn tính Afghanistan nhìn từ tinh thần nô dịch; Đối thoại văn hóa nhìn từ sự kháng cự và tự giải thoát.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53914
ISSN: 2354-1296
Bộ sưu tập: Văn nghệ Quân đội

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.