Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53915
Title: Mĩ thuật với đề tài bảo vệ môi trường
Authors: Đỗ, Thị Thu Thủy
Keywords: Mĩ thuật với đề tài bảo vệ môi trường
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 938 .- Tr.103-105
Abstract: Môi trường là không gian sinh tổn của con người, bao gồm các yếu tố tự nhiên (đất, nước, không khí, ánh sáng...) và các yếu tố vật chất nhân tạo (thành phố, nhà ở, khu dân cư, sân bay, nhà ga...). Tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay đang diễn ra ở khắp các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong dó có Việt Nam. Xuất phát từ sự trăn trở, đau đáu về thực trạng môi trường Việt Nam đang ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng, những người làm nghệ thuật nói riêng, họa sĩ nói chung, thông qua mĩ thuật đã cất lên tiếng nói của mình, tha thiết mong cộng đồng cùng chung tay, chung sức bảo vệ môi trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/53915
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
673.63 kBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.