Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54375
Nhan đề: Một số xu hướng thay đổi trong gia đình Mỹ những năm gần đây
Tác giả: Nguyễn, Kim Anh
Từ khoá: Xu hướng
Gia đình Mỹ
Kết hôn
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 05 .-Tr.55-60
Tóm tắt: Kể từ những năm cuối thế kỷ XX đến nay, nước Mỹ đã có những thay đổi đáng kể trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt những quan niệm sống, những xu hướng mới trong đời sống gia đình và xã hội. Có những giá trị truyền thống dường như đã quay trở lại và ngày càng được coi trọng, có những giá trị lại biến đổi không ngừng theo xu thế phát triển của thời đại. Nhìn chung, đó đều là những thay đổi đáng kể, có tác động không nhỏ tới xã hội Mỹ. Bài viết này đề cập đến một vài xu hướng xuất hiện trong các gia đình Mỹ những năm gần đây như tuổi kết hôn muộn, làm mẹ đơn thân, hôn nhân qua mạng... Chính những xu hướng mới này đã có tác động không nhỏ và làm thay đổi quan niệm, cấu trúc gia đình truyền thống.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54375
ISSN: 2354-0745
Bộ sưu tập: Châu Mỹ ngày nay

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.89 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.