Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5444
Title: XÂY DỰNG WEBSITE DU LỊCH CÙ LAO AN BÌNH TRÊN NỀN TẢNG LARAVEL VÀ ANGULARJS
Authors: Nguyễn, Thị Thùy Linh
Tô, Thị Phương Thảo
Keywords: TIN HỌC ỨNG DỤNG
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: “Xây dựng website du lịch An Bình trên nền tảng Laravel và AngularJS” sẽ phần nào tiết kiệm thời gian trong khâu quản lý, tổ chức đăng ký du lịch, khách hàng cảm thấy thoải mái hơn khi có sẵn hệ thống quản lý trực tuyến có thể đăng ký tham khảo và lựa chọn những dịch vụ phù hợp với mình, điều này sẽ thu hút lượng khách nhiều hơn trong thời gian sắp tới. Ứng dụng này được xây dựng trên Laravel Framework 5.X và AngularJS. Đối với khách hàng có thể đăng ký tài khoản để đặt tour, gửi email liên hệ góp ý, tìm kiếm tour, tìm đường trên bản đồ, xem thông tin về các tour cũng như các địa điểm du lịch của cù lao An Bình. Với thành viên sẽ kế thừa các chức năng của khách hàng, cần đăng nhập để đặt tour, xem thông tin đặt tour, hủy đặt tour, xem thông tin cá nhân và đăng xuất tài khoản. Trang quản trị sẽ có hai phân quyền: quản lý, nhân viên. Đối với phân quyền nhân viên có các chức năng như: quản lý khách hàng, quản lý điểm du lịch, quản lý tour, quản lý phương tiện, quản lý khách sạn. Đối với phân quyền quản lý sẽ kế thừa các chức năng của nhân viên và mở rộng thêm chức năng: quản lý thống kê và quản lý nhân viên.
Description: 70 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5444
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.56 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.