Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54516
Nhan đề: Thiết kế và tách dòng gen na của virus cúm A/H5N1 vào vector pHW2000 làm làm nguyên liệu tạo chủng gốc vaccine cúm
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Hằng
Hoàng, Thị Thu Hằng
Nguyễn, Hùng Chí
Vũ, Huyền Trang
Chu, Hoàng Hà
Nguyễn, Trung Nam
Từ khoá: H5N1
NA
pHW2000
Tách dòng
Vaccine
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 02 .- Tr.361-367
Tóm tắt: Virus cúm A/H5N1 là virus RNA thuộc họ Orthomvxoviridae. Virus H5N1 độc lực cao có khả năng gây chết với tỷ lệ cao ở gia cầm và lây nhiễm từ gia cầm sang người. Công nghệ tạo giống gốc cho sản xuất vaccine phòng chống virus cúm A/H5N1 ứng dụng kỹ thuật di truyền ngược đòi hỏi phải có bước tạo bộ vector tái tổ hợp mang các phân đoạn gen của virus. Với mục tiêu tạo vector pHW2000 tái tổ hợp mang phân đoạn gen mã hóa neuraminidase (NA) - một trong hai loại kháng nguyên bề mặt quan trọng của virus cúm. chúng tôi đã thiết kế hai cấu trúc gen N1 NA dựa trên trình tự nucleotide gen NA của hai clade virus cúm A/H5N1 độc lực cao (clade 1.1 và clade 2.3.2.1c), đã được chứng minh có tính tương đồng về kháng nguyên, đặc tính di truyền với nhiều chủng cúm, được khuyến cáo có thể sử dụng đặc điểm di truyền kháng nguyên cho sản xuất vaccine phòng chống cúm gia cầm, sau đó tách dòng vào vector pHW2000. cấu trúc gen NA của hai clade có kích thước 1453 bp, gồm: ngoái cùng (phía hai đầu gen) là hai đoạn nucleotide không mã hóa (46 bp và 57 bp) chứa vị trí gắn mồi đặc hiệu và vị trí cắt của enzyme Usai, ở giữa là một vùng mã hóa kích thước 1350 bp, dịch mã đầy đủ và đúng trình tự 449 amino acid, đảm bảo chức năng xúc tác và tính kháng nguyên của protein NA. Hai gen NA tương ứng với hai clade đã được tách dòng thành công vào vector pHW2000 tạo hai vector tái tổ hợp pHW2000-NA clade 1.1 và pHW2000-NA clade 2.3.2.1c. Các vector tái tổ hợp này sẽ được sử dụng làm nguồn vật liệu tạo kháng nguyên NA, chuẩn bị cho sự kết hợp với các vector mang các phân đoạn gen còn lại trong hệ gen virus cúm để tái tạo chủng virus tái tổ hợp làm chủng gốc cho sản xuất vaccine phòng chống cúm A/H5N1 ở gia cầm.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/54516
ISSN: 1811-4989
Bộ sưu tập: Công nghệ sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.87 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.