Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5466
Title: Quy định pháp luật về hành vi lôi kéo khách hàng bất chính. Thực tiễn trên thị trường nước giải khát, một số bất cập và đề xuất giải pháp.
Authors: Võ, Hoàng Tâm
Phan, Thị Thảo Ngân
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2018
Abstract: Đề tài luận văn nghiên cứu quy định của pháp luật về hành vi lôi kéo khách hàng bất chính. Bên cạnh đó tìm hiểu thêm về thực tiễn của hành vi này trên thị trường nước giải khát.Từ đó, chỉ ra một số bất cập trong quy định của pháp luật về hành vi lôi kéo khách hàng bất chính và những kiến nghị nhằm hoàn thiện.
Description: 71 trang
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5466
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.117.56


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.