Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5481
Title: Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch ở khu du lịch Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang
Authors: Nguyễn, Thị Huỳnh Phượng
Trần, Thị Ngọc Trân
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tiềm năng và định hướng phát triểm du lịch ở khu du lịch Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang được nghiên cứu từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2018. Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá tiềm năng từ đó phân tích hiện trạng và đưa ra những giải pháp để phát triển du lịch bền vững tại khu du lịch Lại Sơn. Sử dụng ba phương pháp nghiên cứu là phương pháp thu thập, xử lý thông tin và tổng hợp tài liệu, tài liệu và thông tin được lấy chủ yếu từ Sở du lịch tỉnh Kiên Giang, phòng Văn hóa và thông tin huyện Kiên Hải và UBND xã lại Sơn; phương pháp khảo sát thực địa đến khu du lịch lại Sơn lấy những thông tin thực tế, hình ảnh để phục vụ cho quá trình nghiên cứu; phương pháp phỏng vấn, điều tra bảng hỏi, phương pháp này sử dụng 100 bảng hỏi dể phỏng vấn khách du lịch và sửa dụng bảng phỏng vấn để hỏi chính quyền và người dân địa phương tại xã Lại Sơn, thời gian phỏng vấn từ tháng 9 đến tháng 11, thông qua những bảng phỏng vấn để đưa ra những ý kiến thiết thực nhất. Qua quá trình nghiên cứu có những kết quả đạt dược như: về mặt thuận lợi nhận thấy tại khu du lịch Lại Sơn có nhiều tiềm năng phát triển các loại hình du lịch mới, là điểm mới nên thu hút được nhiều khách du lịch và nằm ở một ví trí khá thuận lợi; bên cạnh những lợi có có những khó khăn như hoạt động du lịch còn mang tính nhỏ lẻ, tự phát, tài nguyên du lịch chưa được khai thác triệt để, nguồn lao động còn hạn chế về trình độ và làng nghề nước mắm cần được sự quan tâm nhiều hơn của chính quyền địa phương.
Description: 82 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5481
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.