Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55171
Nhan đề: Níu một khoảng trời thu...
Tác giả: Trần, Văn Thiên
Từ khoá: Níu một khoảng trời thu
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh tra;Số 09 .- Tr.43-44
Tóm tắt: Trời đã sang thu, mùa của những hoài niệm riêng dành cất trong ngăn ký ức, bạn hỏi tôi có bao giờ nhớ ngày đầu tiên đi học? Con đường ngày xưa đã mất hút trong miền thương đau đáu, vậy mà tôi vẫn muốn quay về chậm rãi bước trên đó để nghe bình yên ý nhị lan tỏa nơi tâm hồn. Tựa như cách tôi đang níu một sợi dây dứt dùng dằng với thời gian, bạn ngậm ngùi bảo thế khi nghe tôi thổ lộ mong ước ấy. Nhưng tôi biết rằng, sợi dây đó làm gì đứt trong khoảng trời ký ức yên bình của riêng tôi...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55171
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.