Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55174
Title: Một số nội dung căn bản của Nghị định số 28/2018/QĐ-TTG về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Authors: Phúc Đạt
Keywords: Một số nội dung căn bản
Nghị định số 28/2018/QĐ-TTG về việc gửi
Nhận văn bản điện tử
Giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 09 .- Tr.49-52
Abstract: Nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ và thống nhất cho việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước; tổ chức triển khai đồng bộ hoạt động kết nối liên thông văn bản điện tử giữa Chính phủ và cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tạo động lực mạnh mẽ hơn nữa cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, hướng đến hiện thực hóa nền hành chính không giấy trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55174
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.06 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.