Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/553
Title: Hoạt động mua bán người qua biên giới Việt -Trung
Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa
Nguyễn, Quang Thuyên
Keywords: Hoạt động mua bán người
An ninh phi truyền thống
Quan hệ Việt - Trung
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 2 .- Tr.62-69
Abstract: Sự tương đồng về văn hóa, xã hội cùng điều kiện đặc thù về địa lý (với đường biên giới dài hàng nghìn km, có nhiều cửa khẩu quốc tế, quốc gia, các cặp chợ, đường mòn) đã thúc đẩy quan hệ Việt - Trung phát triển nhanh chóng, nhưng đồng thời cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống. Hoạt động mua bán người đã trở thành một vấn đề an ninh phi truyền thống nổi cộm trong quan hệ Việt - Trung hiện nay bởi số lượng ngày càng tăng, diễn biến theo chiều hướng phức tạp, khó kiểm soát với thủ đoạn tinh vi, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, đe dọa an ninh xã hội. Đặc biệt, đây là vấn đề an ninh phi truyền thống mang tính một chiều, chủ yếu xuất phát từ phía Việt Nam nên đối tượng bị tác động chủ yếu cũng là người Việt Nam.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/553
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.9 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.231.243.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.