Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5539
Title: Phân tích thống kê việc sử dụng Facebook của sinh viên Khoa Khoa học Tự nhiên Trường Đại học Cần Thơ
Authors: Võ, Văn Tài
Nguyễn, Thị Kim Ngân
Keywords: Toán ứng dụng
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn trình bày các biến có liên quan đến vấn đề nghiên cứu và tiến hành phân tích thống kê mối liên hệ giữa Facebook và các nhân tố xung quanh sinh viên, mà chủ yếu là việc học tập, rèn luyện của sinh viên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5539
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 34.204.187.106


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.