Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55433
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Thị Ngọc Mai-
dc.date.accessioned2021-06-21T02:08:25Z-
dc.date.available2021-06-21T02:08:25Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0868-3522-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55433-
dc.description.abstractBài viết phân tích các quy định của pháp luật về xây dựng và thông qua chính sách đối với luật, pháp lệnh; làm rõ tình tự, thủ tục cũng như trách nhiệm của các chủ thể tham gia vào quá trình xây dựng và thông qua chính sách của luật, pháp lệnh; đánh giá những điểm hợp lí, chưa hợp lí và thực tiễn thực hiện quy trình xây dựng chính sách; đưa ra ý kiến góp phần hoàn thiện quy trình xây dựng chính sách, nâng cao chất lượng hoạt động ban hành luật, pháp lệnh.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Luật học;Số 12 .- Tr.24-35-
dc.subjectThông qua chính sáchvi_VN
dc.subjectLuậtvi_VN
dc.subjectPháp lệnhvi_VN
dc.subjectTrình tựvi_VN
dc.subjectThủ tụcvi_VN
dc.titleTrình tự, thủ tục xây dựng và thông qua chính sách đối với luật, pháp lệnhvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
21.76 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.