Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55485
Title: Cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai
Keywords: Phân vùng rủi ro thiên tai
Bản đồ cảnh báo thiên tai
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 12 .- Tr.53
Abstract: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 705/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, dặc biệt là thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lỡ đất, hạn hán, xâm nhập mặn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55485
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
880.81 kBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.