Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55499
Nhan đề: Vai trò của quảng cáo trong việc thúc đẩy sự phát triển của xã hội tiêu dùng Mỹ thời kỳ hậu chiến (1945 - 1960)
Tác giả: Lê, Thị Thu Hằng
Từ khoá: Xã hội tiêu dùng Mỹ
Quảng cáo
Tiêu dùng
Quảng cáo qua tivi
Lịch sử Mỹ 1945-1960
Phụ nữ Mỹ
Thanh thiếu niên Mỹ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 11.- Tr.29-35
Tóm tắt: Nếu như xã hội Mỹ thập niên 1920 bước vào thời kỳ đầu của sản xuất công nghiệp và đem lại những thay đổi trong phương thức tiêu dùng cho một bộ phận dân số thuộc tầng lớp trung lưu trên thì những thay đổi lớn diễn ra trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, đã đưa nước Mỹ thời kỳ hậu Chiến tranh thế giới thứ II (1945-1960) bước vào một xã hội tiêu dùng hiện đại với sự tham gia của đông đảo mọi tầng lớp dân cư. Sức mua của thời kỳ này lớn một phần là do nhu cầu tiêu dùng của người Mỹ gia tăng sau nhiều năm thực hiện phương châm tiết kiệm trong thời kỳ Đại suy thoái và Chiến tranh thế giới thứ II, nhưng cũng một phần là do sự phát triển mạnh mẽ của các công cụ kích thích tiêu dùng. Trong đó, điển hình là sự phát triển của các công cụ và ý tưởng quảng cáo mới nhằm kích thích bán hàng và gia tăng lợi nhuận tối đa. Bài viết sẽ đề cập đến một số công cụ quảng cáo của nước Mỹ thời kỳ này và tác động của nó đến sự phát triển của văn hóa tiêu dùng Mỹ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55499
ISSN: 2354-0745
Bộ sưu tập: Châu Mỹ ngày nay

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.02 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.