Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55617
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHoàng Anh-
dc.date.accessioned2021-06-21T08:30:57Z-
dc.date.available2021-06-21T08:30:57Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7632-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55617-
dc.description.abstractTriết lý phát triển Hồ Chí Minh là những triết lý về sự vận động, phát triển của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của việc xây dựng chế độ chính trị, xây dựng Nhà nước ở Việt Nam, về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và xây dựng, phát triển con người Việt Nam. Triết lý phát triển Hồ Chí Minh đã được Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng vào xây dựng đường lối lãnh đạo cách mạng, đưa dân tộc Việt Nam đi tới thành công và phát triển trong gần 90 năm qua...vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Triết học;Số 12 .- Tr.22-28-
dc.subjectCách mạng Việt Namvi_VN
dc.subjectĐảng Cộng sảnvi_VN
dc.subjectTriết lý phát triển Hồ Chí Minhvi_VN
dc.titleMột số vấn đề về triết lý phát triển Hồ Chí Minhvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.