Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55963
Nhan đề: Thực hiện trách nhiệm nêu gương của Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương: Nhận diện và giải pháp
Tác giả: Trần, Duy Hưng
Từ khoá: Ủy viên ban thường vụ
Trách nhiệm nêu gương
Tỉnh ủy
Thành ủy
Đảng ủy
Nhận diện
Giải pháp
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 05 .- Tr.36-40
Tóm tắt: Trách nhiệm nêu gương của Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương là nghĩa vụ, bổn phận gương mẫu, đi đầu, là tấm gương sáng cho người khác noi theo, nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, về ý thức tổ chức kỷ luật trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong đời sống hàng ngày và chịu trách nhiệm khi vi phạm hoặc để xảy ra vi phạm với ý thức tự giác cao nhất.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/55963
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.