Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56111
Title: Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí vùng kinh tế trọng điểm miền Trung thực trạng và giải pháp
Authors: Võ, Văn Lợi
Keywords: Phát triển công nghiệp hỗ trợ
Ngành cơ khí
Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Thực trạng và giải pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt lý luận;Số 08 .- Tr.57-60,23
Abstract: Xác định công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là ngành tạo giá trị gia tăng trong sản phẩm, đem lại hiệu quá cao trong sản xuất, chính vì vậy những năm qua, các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (KTTĐMT) đã chú trọng phát triển CNHT ở một số lĩnh vực, trong đó chủ yếu là CNHT ngành cơ khí chế tạo. Tuy nhiên, trong thời kỳ hội nhập, để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước, CNHT ngành của các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung cần có sự đột phá.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56111
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.68


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.