Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/562
Title: Quan niệm về văn hóa chính trị
Authors: Lê, Hường
Keywords: Văn hóa chính trị
Văn hóa từ chức
Chính trị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 2 .- Tr.29-32
Abstract: Văn hóa chính trị của một quốc gia có vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Văn hóa chính trị của quốc gia được thể hiện trình độ nhận thức chính trị của công dân, thái độ và hành vi của họ đối với hệ thống chính trị. Các nhân tố gia đình, nhà trường và xã hội có vai trò thiết yếu trong việc hình thành, xây dựng nền văn hóa chính trị của các quốc gia đó.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/562
ISSN: 1013-4328
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.25 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.