Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56296
Title: Phân lập và xác định đặc tính của vi rút gây hoại tử thần kinh VNN (Nervous necrosis vius) ở cá mú (Epinepheius sp.) tại miền Bắc Việt Nam
Authors: Mần, Hồng Phước
Phạm, Thị Tâm
Đồng, Văn Quyền
Nguyễn, Thị Thu Hiền
Nguyễn, Mạnh Hùng
Keywords: Cá mú
DL
TCID
Vi rút gây bệnh hoại tử thần kinh (NNV)
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và PT nông thôn;số 342 .- Tr.87-93
Abstract: 60 mẫu cá mú nghi mắc bệnh hoại tử thần kinh do vi rút (VNN) được thu thập từ các vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, được sàng lọc bằng phương pháp mô bệnh học và nuôi cấy trên tế bào GS 01 (grouper sleen). Các chủng vi rút này có độc lực khác nhau khi đánh giá mức độ gây bệnh trên tế bào mẫn cảm và cá mú con với giá trị TCIDJO đạt 1(P Mơ8’9, LD->0 đạt 10‘1,5TƠ7'5.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56296
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.