Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56331
Nhan đề: Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sản xuất giống cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss)
Tác giả: Xuân Diện
Từ khoá: Ứng dụng tiến bộ khoa học
Công nghệ sản xuất
Giống cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss)
Chương trình hỗ trợ ứng dụng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam;Số 10 .- Tr.36-38
Tóm tắt: Thông qua việc thực hiện một dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025, Hợp tác xã cá hồi Thác Vàng Sa Pa đã ứng dụng tiến bộ KH&CN sản xuất thành công giống cá hồi vân (Oncorhynchus mykiss), giúp chủ động được nguồn giống phục vụ sản xuất, góp phần phát triển bền vững nghề nuôi thủy sản nước lạnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56331
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.