Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56420
Nhan đề: Keylab PRT: Điểm sáng phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia
Tác giả: Xuân Diện
Từ khoá: Keylab PRT
Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 11 .- Tr.32-33
Tóm tắt: Là 1 trong 17 phòng thí nghiệm trọng điểm của cả nước, trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc, hóa dầu (Keylab PRT) trực thuộc Bộ công thương (cơ quan chủ trì là Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam) đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xứng đáng là ''điểm sáng'' trong việc phát huy sức mạnh của các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56420
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.