Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56457
Title: Thiết kế, chế tạo máy in 3D khổ rộng
Authors: Trần, Viết Thắng
Phạm, Quốc Phương
Nguyễn, Ngọc Lâm
Keywords: Máy in 3D
Thiết kế
Chế tạo
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 03 .-Tr.190-198
Abstract: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ máy in 3D khổ rộng. Hệ thống bao gồm cơ cấu cơ khí dạng 3 trục tịnh tiến, bộ điều nhiệt đầu đùn và bộ điều khiển tự động. Một số giải pháp đề xuất nhằm tăng độ đồng đều, độ chính xác cao cho một thể tích in lớn như thiết kế drivers và giải thuật điều khiển phù hợp, gia tăng độ cứng vững được áp dụng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56457
ISSN: 2615-9910
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.