Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56457
Nhan đề: Thiết kế, chế tạo máy in 3D khổ rộng
Tác giả: Trần, Viết Thắng
Phạm, Quốc Phương
Nguyễn, Ngọc Lâm
Từ khoá: Máy in 3D
Thiết kế
Chế tạo
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 03 .-Tr.190-198
Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ máy in 3D khổ rộng. Hệ thống bao gồm cơ cấu cơ khí dạng 3 trục tịnh tiến, bộ điều nhiệt đầu đùn và bộ điều khiển tự động. Một số giải pháp đề xuất nhằm tăng độ đồng đều, độ chính xác cao cho một thể tích in lớn như thiết kế drivers và giải thuật điều khiển phù hợp, gia tăng độ cứng vững được áp dụng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56457
ISSN: 2615-9910
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.