Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56572
Title: Lợi thế cạnh tranh và nguồn gốc lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
Authors: Lê, Danh Lượng
Keywords: Lọi thế cạnh tranh
Nguồn gốc lợi thế cạnh tranh
Doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 522 .- Tr.25-27
Abstract: Lợi thế cạnh tranh là thuật ngữ được sử dụng trong các tài liệu, trong giới nghiên cứu cũng như trong kinh doanh và được các nhà nghiên cứu, các nhà quản trị quan tâm rất nhiều. Vậy, lợi thế cạnh tranh là gì? Và nguồn gốc của nó ra sao? Bài viết này trả lời thông qua việc khảo cứu các lý thuyết và những nghiên cứu về cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh. Nó là cơ sở lý luận để xây dựng khung nghiên cứu về cạnh tranh và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56572
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.71 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.